Project: Zeebodem voorbereiding voor Jackets voor een  Offshore Windpark Converter Platform

JMN C&P vervulde het Project Management voor de hoofdaannemer

voor een nieuw te bouwen Converter Station Platform voor een Windpark in de Noordzee moest de zeebodem worden voorbereid om het mogelijk te maken om de jackets voor het nieuwe platform hierop te plaatsen.

Dit uitdagende project vereiste de inzet van diverse zeer gespecialiseerde werktuigen en schepen.

Een rechthoekig gebied, groot genoeg voor de fundatie van het toekomstige platform moest worden uitgebaggerd. Dit gedeelte van het werk vereiste niet alleen de hoogst mogelijke precisie bij het baggeren, het was eveneens essentieel om het risiko van beschadiging van een reeds nabij het werkgebied aanwezig platform tot het uiterste te beperken. Ook moest een in bedrijf zijnde stroomkabel in de onmiddellijke nabijheid van het te baggeren gebied worden ontzien.

Na het uitbaggeren van het rechthoekige gebied, diende de zeebodem met een voorgedefinieerde korrel-samenstelling en binnen zeer kleine toleranties, tot een vereist niveau worden opgevuld.

Materieel inzet voor dit project: een sleephopperzuiger, speciaal aangepast met uitrusting om (onder zee condities) zeer accuraat te kunnen baggeren, voor het merendeel van de baggerwerkzaamheden. Een op afstand bestuurbaar onbemand baggerwerktuig (ROV) welke werd ingezet en bestuurd vanaf een vaartuig voor het faciliteren van duikwerkzaamheden, werd ingezet om het precisie baggerwerk in onmiddellijke nabijheid van de stroomkabel mee uit te voeren. Nadat het baggeren van het rechthoekige gebied ruim binnen de vereiste toleranties was uitgevoerd, werd het opvullen van het gebied uitgevoerd met behulp van een DP valpijp schip. Het niveau van de uiteindelijk gerealiseerde zeebodem voorbereiding lag ruim binnen de vereiste toleranties.

 

Project Video by Subcontractor Boskalis

jmnbv.nl download