Overheid / havenschappen / waterbeheerders

Voor overheid, havenschappen en waterbeheerders van civiele werken

 • Het geven van advies en technische ondersteuning op het gebied van onderhouds- en verdiepingsbaggerwerken van delta’s, estuaria, kustzones en havens, het uitvoeren van strandsuppleties en realiseren van baggerwerken in binnenwateren in stedelijk en landelijk gebied:
  • Operationeel management van de baggerprocessen
  • Bepaling van geschikte werkmethodes
  • Verduidelijken van de toepasbare bagger- en slibverwerkingsmethodes
  • Bepalen van richtprijzen (kostenbudgetten) van de verschillende mogelijke werkmethodes
  • Hoeveelheidsbepalingen
  • Grondonderzoek
  • Onderzoek naar bodemverontreinigingen
  • Meewerken aan aanvraag vergunningen

 • Assistentie bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten
 • Ondersteuning in het toezicht op projecten in uitvoering
 • Coördinatie samenwerkende partijen
jmnbv.nl download