Drijvende hydraulische graafmachines

De drijvende HGM kan als tijdelijke combinatie zijn samengesteld uit een aantal (koppel-) pontons, al of niet voorzien van spudpalen, waarop een standaard graafmachine is geplaatst. Voordeel van deze combinatie is, dat de HGM ook voor droog rondverzet inzetbaar is. Het nadeel is, dat hierbij de stabiliteit alleen bij een voldoende grote ponton is gewaarborgd, en dat de spuds geen zijdelingse krachten kunnen opnemen.

Een andere uitvoering van de varende hgm is de vaste samenstelling van bovenwagen en een speciaal ponton waarop de draaikrans vast is gemonteerd. Een voorbeeld hiervan is de in de 70-er jaren in Nederland ontwikkelde Amphidredge. De laatstgenoemde machine kon zich met speciale stempels ook op relatief zachte waterbodems nog stabiel afstempelen. Het was zelfs mogelijk, de machine met behulp van de poten in en uit het water te laten kruipen.

Voor het transport van het gebaggerde materiaal wordt naast de drijvende HGM vaak een aantal duwbakken toegepast, die de specie bijvoorbeeld naar een goed bereikbare locatie aan de oever vervoeren. Met behulp van een graafmachine met lange giek kan dan het lossen van deze bakken plaatsvinden. Voor het afvoeren van de baggerspecie kunnen dan bijvoorbeeld vervoer met vrachtauto’s met waterdichte kiepbak worden ingezet.

Ook kan op dit punt een milieutechnische verwerking van de baggerspecie worden uitgevoerd.

jmnbv.nl download