Kleinschalig baggermaterieel

Kleinschalig baggeren is een specialisme in de Nederlandse baggertechniek dat een geheel eigen scala aan materieel en mogelijkheden biedt. Overeenkomst van deze technieken en mogelijkheden is de toepasbaarheid voor in de regel kleine, soms moeilijk bereikbare waterpartijen. Ook kunnen de machines waarmee kleinschalig baggeren wordt uitgevoerd, met normale diepladers via de weg worden aangevoerd naar de uit te voeren werken, en met behulp van een telekraan te water worden gelaten.

Er is materieel dat zeer geschikt is voor het werken in wateren in dichtbevolkte stedelijke gebieden, terwijl andere technieken weer zeer geschikt zijn voor waterlopen of meren in landelijk gebied, in bossen, bergen of polders. Ook bij de realiseren van bouwprojecten vinden technieken uit het kleinschalig baggeren toepassing, bijvoorbeeld in watervoerende bouwkuipen.

De meest bekende technieken op het gebied van kleinschalig baggeren zijn:

jmnbv.nl download