Sleephopperzuigers (SHZ)

Sleephopperzuigers kunnen worden ingezet in situaties waarin een directe persleiding tussen het te baggeren gebied en de stortlocatie niet mogelijk of oneconomisch is. SHZ beschikken in de regel over minder snijkracht om de bodem los te snijden, hoewel verderontwikkeling van de snijkoppen de SHZ steeds meer mogelijkheden hiertoe biedt. Een SHZ laadt zijn beun met behulp van een of twee zuigbuizen, waarbij langzaam wordt gevaren. Op deze manier wordt een relatief dunne en lange laag van de waterbodem opgebaggerd. Hoewel de productie van SHZ niet-continue is (de productie cyclus bestaat uit: baggeren-varen-lossen-varen), kan de uiteindelijke productie hoog zijn als alle omstandigheden kloppen. Echter ten gevolge van talloze omstandigheden kan de productie negatief worden beïnvloed. SHZ kunnen worden ontworpen voor specifieke inzet zoals onderhouds-baggerwerk, zandwinning of grindwinning, waarbij overlapping mogelijk en waarschijnlijk is.

jmnbv.nl download