Drijvende Hydraulische Graafmachines (Backhoe- of Dipper Dredgers, BHD’s)

Drijvende Hydraulische Graafmachines of Dipperdredgers zijn verwant aan de hydraulische graafmachine zoals deze bekend zijn in het droge grondverzet. Voor baggerwerkzaamheden, en voor zover het de grotere machines betreft, wordt een hydraulische graafmachine vast op een speciale baggerponton gemonteerd. Een dergelijke baggerponton beschikt in de regel over 3 spudpalen, waarmee de ponton gedeeltelijk opgevijzeld kan worden teneinde een stabiele werk positie te verkrijgen. Deze stabiele positie maakt zowel hoge snijkracht mogelijk, als exacte ontgraving en positionering, en verhoogt de veiligheid.

Vanwege de relatief hoge snijkracht die met BHD’s mogelijk is, kunnen deze worden ingezet in situaties waarin harde grondsoorten, verweerde of gebroken rots, en grond waarin keien en stenen voorkomen etc. moeten worden gebaggerd. In de regel wordt de ontgraven grond in langszij gemeerde hopperbakken geladen, waarmee deze grond gecontroleerd kan worden afgevoerd.

Vergeleken met ander baggertechnieken zoals bijvoorbeeld Snijkopzuigers of Sleephopperzuigers, is de productie van de BHD’s relatief laag.

Gemiddeld kunnen BHD’s tot ca. 20 meter waterdiepte ontgraven, met mogelijkheid om de graafdiepte te verhogen tot ca. 30 meter. Dit laatste gaat echter ten kosten van de productiecapaciteit. De zeer grote BHD’s kunnen nog grotere dieptes bereiken.

 

Kleinere versies van drijvende graafmachines kunnen bestaan uit standaard graafmachines die op hun eigen onderstel op een ponton worden geplaatst. Dit maakt het mogelijk om de graafmachine ook voor droog grondverzet in te zetten. Echter is deze configuratie minder robuust dan de vast gemonteerde versie. Voor deze kleinere versies bestaan eveneens pontons die een gedeeltelijk opvijzelen mogelijk maken (hetgeen aanbevolen wordt).  Voor zeer kleine graafmachines worden soms ook pontons ingezet waarbij de spudpalen uitsluitend voor het fixeren van de positie dienen, en waarbij de ponton nog steeds drijft. Deze configuratie wordt niet aanbevolen, daar de werkpositie voor de graafmachine niet stabiel is, waardoor exacte ontgraving niet mogelijk is, en een minder  veilige werkomstandigheid bestaat.

jmnbv.nl download