Over Baggermaterieel

De meest gebruikte soorten baggermaterieel:

 

N.B.

Baggermaterieel en overig equipment gepresenteerd op deze website:

Foto’s van AL het baggermaterieel en overig equipment op deze website zijn foto’s van materieel dat eigendom is of was van huidige of vroegere klanten van JMN, of van equipment dat in eigendom was c.q. geëxploiteerd werd door ondernemingen welke door JMN werden gemanaged.

Deze website gebruikt geen foto’s van materieel dat niet officieel wordt of werd vertegenwoordigd of gemanaged door JMN.

jmnbv.nl download